Arşiv Kategorisi: Hamile ve Doğum

GEBELERDE KULLANILAN EGZERSİZ TİPLERİ

Düzgün postür eğitimi ve egzersizleri, body averness therapy, uygun vücut mekaiklerinin öğretilmesi, postpartum bebek bakımı için üst ekstremite kuvvetlendirme, artan vücut ağırlığının taşınması için alt ekstremite kuvvetlendirme, abdominallerin kuvvetlendirilmesi,...

VAJİNİSMUS

Vajinismus, kadının kendi arzusuna rağmen vajina içerisine yabancı cisim alamaması, cinsel ilişkiye müdahale eden istemsiz vajinal kas spazmıdır. Evliliklerde yüksek oranda mutsuzluk yaratan fakat ciddi bir problem olmayan, çok kolay çok güvenli ve iyileştirilebilir...

TENDİNİT (TENDİNOPATİ), TENOSİNOVİT

• Tendinit tendon ile ilişkili dejenerasyon ve inflamasyonu tanımlayan ağrılı bir durumdur. • Intratendinöz lezyonlar ileri yaşta görülür, azalmış tendon vaskülaritesi ve sık tekrarlanan hareketlerle ilişkilidir. • Tenosinovit paratendinöz yapıların veya sinovyal...

PELVİC ORGAN PROLAPSUSU

Pelvik organ prolapsusu (POP), pelvik organları destekleyen kas ve bağ dokusu desteğinin kaybı sonucunda vajen ön ve arka duvarı, uterus veya vajen kubbesi kısımlarından birinin veya daha fazlasının semptomatik olarak aşağı doğru yer değiştirmesi, başka bir deyimle...